2 pusmetis

2a klasė
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
1 pamoka
 
Lietuvių k. 2a
Unguraitienė Janina
203 kabinetas
Matematika 2a
Unguraitienė Janina
203 kabinetas
Kūno kultūra 2a
Unguraitienė Janina
(1 pamoka) sporto salė
Matematika 2a
Unguraitienė Janina
203 kabinetas
Lietuvių k. 2a
Unguraitienė Janina
203 kabinetas
 
2 pamoka
 
Kūno kultūra 2a
Unguraitienė Janina
(2 pamoka) Aktų salė (pradinuku)
Pasaulio pažinimas 2a
Unguraitienė Janina
203 kabinetas
Lietuvių k. 2a
Unguraitienė Janina
203 kabinetas
Lietuvių k. 2a
Unguraitienė Janina
203 kabinetas
Matematika 2a
Unguraitienė Janina
203 kabinetas
 
3 pamoka
 
Dorinis ugdymas 2a
Unguraitienė Janina
Norkienė Sigita
203 kabinetas
206 kabinetas
Lietuvių k. 2a
Unguraitienė Janina
203 kabinetas
Matematika 2a
Unguraitienė Janina
203 kabinetas
Anglų k. 2ab
2b klasė
Labinskienė Nadežda
Sinkienė Kristina
Vizbaraitė Nomeda
214 kabinetas
308 kabinetas
316 kabinetas
Muzika 2a
Galbuogienė Marija
101 kabinetas
 
4 pamoka
 
Matematika 2a
Unguraitienė Janina
203 kabinetas
Dailė ir technologijos 2a
Unguraitienė Janina
203 kabinetas
Dailė ir technologijos 2a
Unguraitienė Janina
203 kabinetas
Pasaulio pažinimas 2a
Unguraitienė Janina
203 kabinetas
Lietuvių k. 2a
Unguraitienė Janina
203 kabinetas
 
5 pamoka
 
Anglų k. 2ab
2b klasė
Labinskienė Nadežda
Sinkienė Kristina
Vizbaraitė Nomeda
214 kabinetas
308 kabinetas
316 kabinetas
Lietuvių k. 2a
Unguraitienė Janina
203 kabinetas
Lietuvių k. 2a
Unguraitienė Janina
203 kabinetas
Muzika 2a
Galbuogienė Marija
101 kabinetas
Klasės valandėlė 2a
Unguraitienė Janina
203 kabinetas
 
6 pamoka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 pamoka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 pamoka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 pamoka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 4.08 2019.01.31 17:58

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai