2 pusmetis

5a klasė
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
1 pamoka
 
Matematika 5a
Dobilienė Vida
207 kabinetas
Užsienio 1-oji k. (Anglų k.) 5a
Labinskienė Nadežda
Vizbaraitė Nomeda
214 kabinetas
308 kabinetas
Užsienio 1-oji k. (Anglų k.) 5a
Labinskienė Nadežda
Vizbaraitė Nomeda
214 kabinetas
308 kabinetas
Istorija 5a
Jociutė Akvilė
220kabinetas
Dorinis ugdymas 5a, 5c (etika 5ac, tikyba 5a)
5c klasė
Dobilienė Vida
Norkienė Sigita
206 kabinetas
207 kabinetas
 
2 pamoka
 
Lietuvių k. 5a
Norkaitienė Algimanta
222 kabinetas
Matematika 5a
Dobilienė Vida
207 kabinetas
Lietuvių k. 5a
Norkaitienė Algimanta
222 kabinetas
Lietuvių kalba /Informacinės technologijos 5a
Ambriulaitytė Virginija
Norkaitienė Algimanta
209 kabinetas
222 kabinetas
Lietuvių k. 5a
Norkaitienė Algimanta
222 kabinetas
 
3 pamoka
 
Žmogaus sauga 5a
Jurevičius Audrius
105 kabinetas
Lietuvių k. 5a
Norkaitienė Algimanta
222 kabinetas
Technologijos 5a
Kundrotienė Jolanta
Muleikienė Asta
114 kabinetas
115 kabinetas
123 kabinetas
124 kabinetas
Kūno kultūra 5a
Pileckė Aušra
sporto salė
 
4 pamoka
 
Kūno kultūra 5a
Pileckė Aušra
sporto salė
Gamta ir žmogus 5a
Sungailienė Rosita
219 kabinetas
Gamta ir žmogus 5a
Sungailienė Rosita
219 kabinetas
Muzika 5a
Januškevičienė Stanislava
118 kabinetas
 
5 pamoka
 
Istorija 5a
Jociutė Akvilė
220kabinetas
Klasės valandėlė 5a
Dobilienė Vida
207 kabinetas
Matematika 5a
Dobilienė Vida
207 kabinetas
Kūno kultūra 5a
Pileckė Aušra
sporto salė
Matematika 5a
Dobilienė Vida
207 kabinetas
 
6 pamoka
 
Matematika 5a
Dobilienė Vida
207 kabinetas
 
 
 
Dailė 5a
Kapačinskienė Nijolė
117 kabinetas
Užsienio 1-oji k. (Anglų k.) 5a
Labinskienė Nadežda
Vizbaraitė Nomeda
214 kabinetas
308 kabinetas
 
 
 
 
7 pamoka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 pamoka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 pamoka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 4.08 2019.01.31 17:58

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai