2 pusmetis

5b klasė
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
1 pamoka
 
Lietuvių k. 5b
Songailienė Loreta
221 kabinetas
Gamta ir žmogus 5b
Sungailienė Rosita
219 kabinetas
Matematika 5b
Knašienė Loreta
106 kabinetas
Gamta ir žmogus 5b
Sungailienė Rosita
219 kabinetas
Lietuvių k. 5b
Songailienė Loreta
221 kabinetas
 
2 pamoka
 
Užsienio 1-oji k. (Anglų k.) 5b
Vizbaraitė Nomeda
214 kabinetas
Technologijos 5b
Muleikienė Asta
114 kabinetas
115 kabinetas
123 kabinetas
124 kabinetas
Lietuvių k. 5b
Songailienė Loreta
221 kabinetas
Kūno kultūra 5b
Stanienė Laima
(2 pamoka) sporto salė
Matematika 5b
Knašienė Loreta
106 kabinetas
 
3 pamoka
 
Matematika 5b
Knašienė Loreta
106 kabinetas
Užsienio 1-oji k. (Anglų k.) 5b
Vizbaraitė Nomeda
214 kabinetas
Muzika 5b
Galbuogienė Marija
101 kabinetas
Istorija 5b
Jociutė Akvilė
220kabinetas
 
4 pamoka
 
Dorinis ugdymas 5b
Knašienė Loreta
Norkienė Sigita
106 kabinetas
206 kabinetas
Matematika 5b
Knašienė Loreta
106 kabinetas
Dailė 5b
Kapačinskienė Nijolė
117 kabinetas
Lietuvių kalba /Informacinės technologijos 5b
Ambriulaitytė Virginija
Songailienė Loreta
209 kabinetas
221 kabinetas
Žmogaus sauga 5b
Jurevičius Audrius
105 kabinetas
 
5 pamoka
 
Kūno kultūra 5b
Stanienė Laima
(5 pamoka) sporto salė
Užsienio 1-oji k. (Anglų k.) 5b
Vizbaraitė Nomeda
214 kabinetas
Kūno kultūra 5b
Stanienė Laima
(5 pamoka) sporto salė
Klasės valandėlė 5b
Knašienė Loreta
106 kabinetas
 
6 pamoka
 
Istorija 5b
Jociutė Akvilė
220kabinetas
Lietuvių k. 5b
Songailienė Loreta
221 kabinetas
Matematika 5b
Knašienė Loreta
106 kabinetas
 
 
 
 
 
 
 
7 pamoka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 pamoka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 pamoka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 4.08 2019.01.31 17:58

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai