2 pusmetis

6a klasė
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
1 pamoka
 
Muzika 6a
Galbuogienė Marija
101 kabinetas
Gamta ir žmogus 6a
Lazdauskienė Rita
310 kabinetas
Technologijos 6a
Kundrotienė Jolanta
114 kabinetas
115 kabinetas
123 kabinetas
124 kabinetas
Informacinės technologijos 6a
Ambriulaitytė Virginija
209 kabinetas
Istorija 6a
Jociutė Akvilė
220kabinetas
 
2 pamoka
 
Užsienio k. 2-oji (Rusų, Vokiečių) 6a
Damušienė Raminta
Vaznienė Daiva
307kabinetas
314 kabinetas
Geografija 6a
Sungailienė Rosita
219 kabinetas
Užsienio k. 2-oji (Rusų, Vokiečių) 6a
Damušienė Raminta
Vaznienė Daiva
307kabinetas
314 kabinetas
Gamta ir žmogus 6a
Lazdauskienė Rita
310 kabinetas
 
3 pamoka
 
Užsienio k. 1-oji ( Anglų k.) 6abc
6b klasė
6c klasė
Labinskienė Nadežda
Ribinskaitė Aušra
Sinkienė Kristina
Vizbaraitė Nomeda
214 kabinetas
308 kabinetas
316 kabinetas
320 kabinetas
Užsienio k. 1-oji ( Anglų k.) 6abc
6b klasė
6c klasė
Labinskienė Nadežda
Ribinskaitė Aušra
Sinkienė Kristina
Vizbaraitė Nomeda
214 kabinetas
308 kabinetas
316 kabinetas
320 kabinetas
Dorinis ugdymas 6a
Jociutė Akvilė
Norkienė Sigita
206 kabinetas
220kabinetas
Matematika 6a
Aksamitauskienė Diana
208 kabinetas
Lietuvių k. 6a
Norkaitienė Algimanta
222 kabinetas
 
4 pamoka
 
Lietuvių k. 6a
Norkaitienė Algimanta
222 kabinetas
Lietuvių k. 6a
Norkaitienė Algimanta
222 kabinetas
Matematika 6a
Aksamitauskienė Diana
208 kabinetas
Lietuvių k. 6a
Norkaitienė Algimanta
222 kabinetas
Kūno kultūra 6a
Pileckė Aušra
sporto salė
 
5 pamoka
 
Matematika 6a
Aksamitauskienė Diana
208 kabinetas
Istorija 6a
Jociutė Akvilė
220kabinetas
Geografija 6a
Sungailienė Rosita
219 kabinetas
Užsienio k. 1-oji ( Anglų k.) 6abc
6b klasė
6c klasė
Labinskienė Nadežda
Ribinskaitė Aušra
Sinkienė Kristina
Vizbaraitė Nomeda
214 kabinetas
308 kabinetas
316 kabinetas
320 kabinetas
Matematika 6a
Aksamitauskienė Diana
208 kabinetas
 
6 pamoka
 
Kūno kultūra 6a
Pileckė Aušra
sporto salė
 
 
 
Lietuvių k. 6a
Norkaitienė Algimanta
222 kabinetas
Informacinės technologijos 6a
Ambriulaitytė Virginija
209 kabinetas
Dailė 6a
Kapačinskienė Nijolė
117 kabinetas
 
7 pamoka
 
Klasės valandėlė 6a
Jociutė Akvilė
220kabinetas
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 pamoka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 pamoka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 4.08 2019.01.31 17:58

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai