1 pusmetis nuo 12-09

7c klasė
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
1 pamoka
 
Matematika 7c
Knašienė Loreta
106 kabinetas
Istorija 7c
Jociutė Akvilė
220kabinetas
Lietuvių k. 7c
Norkaitienė Algimanta
222 kabinetas
Užsienio k. (1-oji) (Anglų) 7a, 7b, 7c
7a klasė
7b klasė
Labinskienė Nadežda
Sinkienė Kristina
Stanienė Laimutė
Vizbaraitė Nomeda
214 kabinetas
308 kabinetas
316 kabinetas
320 kabinetas
Technologijos 7c ir 1/2 7b
7b klasė
Matukaitienė Žydrūnė
Muleikienė Asta
104 kabinetas
114 kabinetas
115 kabinetas
123 kabinetas
 
2 pamoka
 
Fizinis ugdymas 7c
Greičius Vaidas
sporto salė
Biologija 7c
Lazdauskienė Rita
310 kabinetas
Matematika 7c
Knašienė Loreta
106 kabinetas
Žmogaus sauga 7c
Jurevičius Audrius
101 kabinetas
 
3 pamoka
 
Užsienio k. 2-oji (Rusų, Vokiečių) 7c
Damušienė Raminta
Vaznienė Daiva
307kabinetas
314 kabinetas
Lietuvių k. 7c
Norkaitienė Algimanta
222 kabinetas
Užsienio k. (1-oji) (Anglų) 7a, 7b, 7c
7a klasė
7b klasė
Labinskienė Nadežda
Sinkienė Kristina
Stanienė Laimutė
Vizbaraitė Nomeda
214 kabinetas
308 kabinetas
316 kabinetas
320 kabinetas
Užsienio k. 2-oji (Rusų, Vokiečių) 7c
Damušienė Raminta
Vaznienė Daiva
307kabinetas
314 kabinetas
Matematika 7c
Knašienė Loreta
106 kabinetas
 
4 pamoka
 
Lietuvių k. 7c
Norkaitienė Algimanta
222 kabinetas
Geografija 7c
Sungailienė Rosita
219 kabinetas
Dailė 7c
Kapačinskienė Nijolė
117 kabinetas
Geografija 7c
Sungailienė Rosita
219 kabinetas
Dorinis ugdymas 7b, 7c
7b klasė
Norkienė Sigita
Songailienė Loreta
206 kabinetas
221 kabinetas
 
5 pamoka
 
Užsienio k. (1-oji) (Anglų) 7a, 7b, 7c
7a klasė
7b klasė
Labinskienė Nadežda
Sinkienė Kristina
Stanienė Laimutė
Vizbaraitė Nomeda
214 kabinetas
308 kabinetas
316 kabinetas
320 kabinetas
Matematika 7c
Knašienė Loreta
106 kabinetas
Fizika 7c
Jancevičienė Laimutė
318 kabinetas
Biologija 7c
Lazdauskienė Rita
310 kabinetas
Fizinis ugdymas 7c
Greičius Vaidas
sporto salė
 
6 pamoka
 
Lietuvių k. 7c
Norkaitienė Algimanta
222 kabinetas
Muzika 7c
Januškevičienė Stanislava
118 kabinetas
Istorija 7c
Jociutė Akvilė
220kabinetas
Lietuvių k. 7c
Norkaitienė Algimanta
222 kabinetas
 
 
 
 
7 pamoka
 
 
 
 
Klasės valandėlė 7c
Ambriulaitytė Virginija
209 kabinetas
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 pamoka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 pamoka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 4.08 2019.12.05 15:07

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai