2 pusmetis

Levgardienė Vilija
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
1 pamoka
 
Matematika 1b
1b klasė
302 kabinetas
Matematika 1b
1b klasė
302 kabinetas
Lietuvių k. 1b
1b klasė
302 kabinetas
Lietuvių k. 1b
1b klasė
302 kabinetas
Matematika 1b
1b klasė
302 kabinetas
 
2 pamoka
 
Lietuvių k. 1b
1b klasė
302 kabinetas
Lietuvių k. 1b
1b klasė
302 kabinetas
Kūno kultūra 1b
1b klasė
(2 pamoka) sporto salė
Matematika 1b
1b klasė
302 kabinetas
Lietuvių k. 1b
1b klasė
302 kabinetas
 
3 pamoka
 
Muzika 1b
1b klasė
302 kabinetas
Kūno kultūra 1b
1b klasė
(3 pamoka) Aktų salė (pradinuku)
Lietuvių k. 1b
1b klasė
302 kabinetas
Kūno kultūra 1b
1b klasė
(3 pamoka) Aktų salė (pradinuku)
Muzika 1b
1b klasė
302 kabinetas
 
4 pamoka
 
Lietuvių k. 1b
1b klasė
302 kabinetas
Pasaulio pažinimas 1b
1b klasė
302 kabinetas
Pasaulio pažinimas 1b
1b klasė
302 kabinetas
Dailė ir technologijos 1b
1b klasė
302 kabinetas
Klasės valandėlė 1b
1b klasė
302 kabinetas
 
5 pamoka
 
Dorinis ugdymas 1ab (etika 1ab, tikyba 1a)
1a klasė
1b klasė
Norkienė Sigita
206 kabinetas
302 kabinetas
Dailė ir technologijos 1b
1b klasė
302 kabinetas
 
 
 
Lietuvių k. 1b
1b klasė
302 kabinetas
Lietuvių k. 1b
1b klasė
302 kabinetas
 
6 pamoka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 pamoka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 pamoka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 pamoka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 4.08 2019.01.31 17:58

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai