1 pusmetis

Levgardienė Vilija
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
1 pamoka
 
Matematika 1b
302 kabinetas
 
Matematika 1b
302 kabinetas
 
Lietuvių k. 1b
302 kabinetas
 
Lietuvių k. 1b
302 kabinetas
 
Matematika 1b
302 kabinetas
 
 
2 pamoka
 
Lietuvių k. 1b
302 kabinetas
 
Lietuvių k. 1b
302 kabinetas
 
Kūno kultūra 1b
(2 pamoka) sporto salė
 
Matematika 1b
302 kabinetas
 
Lietuvių k. 1b
302 kabinetas
 
 
3 pamoka
 
Muzika 1b
302 kabinetas
 
Kūno kultūra 1b
(3 pamoka) Aktų salė (pradinuku)
 
Lietuvių k. 1b
302 kabinetas
 
Kūno kultūra 1b
(3 pamoka) Aktų salė (pradinuku)
 
Dailė ir technologijos 1b
302 kabinetas
 
 
4 pamoka
 
Lietuvių k. 1b
302 kabinetas
 
Pasaulio pažinimas 1b
302 kabinetas
 
Pasaulio pažinimas 1b
302 kabinetas
 
Dailė ir technologijos 1b
302 kabinetas
 
Muzika 1b
302 kabinetas
 
 
5 pamoka
 
Dorinis ugdymas 1ab (etika 1ab, tikyba 1a)
Norkienė Sigita
206 kabinetas
302 kabinetas
Klasės valandėlė 1b
302 kabinetas
 
 
 
 
Lietuvių k. 1b
302 kabinetas
 
Lietuvių k. 1b
302 kabinetas
 
 
6 pamoka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 pamoka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 pamoka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 pamoka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 4.08 2018.09.27 21:09

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai