1 pusmetis

201 kabinetas
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
1 pamoka
 
Lietuvių k. 3b
Petkuvienė Kristina
 
 
 
 
Dorinis ugdymas (Etika 3ab, tikyba 3a)
Petkuvienė Kristina
Norkienė Sigita
206 kabinetas
Lietuvių k. 3b
Petkuvienė Kristina
 
 
 
 
 
2 pamoka
 
Matematika 3b
Petkuvienė Kristina
 
Lietuvių k. 3b
Petkuvienė Kristina
 
 
 
 
 
 
 
Matematika 3b
Petkuvienė Kristina
 
 
3 pamoka
 
Pasaulio pažinimas 3b
Petkuvienė Kristina
 
Matematika 3b
Petkuvienė Kristina
 
Matematika 3b
Petkuvienė Kristina
 
 
 
 
Lietuvių k. 3b
Petkuvienė Kristina
 
 
4 pamoka
 
Muzika 3b
Petkuvienė Kristina
 
Lietuvių k. 3b
Petkuvienė Kristina
 
Lietuvių k. 3b
Petkuvienė Kristina
 
Matematika 3b
Petkuvienė Kristina
 
Muzika 3b
Petkuvienė Kristina
 
 
5 pamoka
 
Lietuvių k. 3b
Petkuvienė Kristina
 
Dailė ir technologijos 3b
Petkuvienė Kristina
 
Dailė ir technologijos 3b
Petkuvienė Kristina
 
Lietuvių k. 3b
Petkuvienė Kristina
 
Pasaulio pažinimas 3b
Petkuvienė Kristina
 
 
6 pamoka
 
 
 
 
 
 
 
Klasės valandėlė 3b
Petkuvienė Kristina
 
 
 
 
 
 
 
 
7 pamoka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 pamoka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 pamoka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 4.08 2018.09.27 21:09

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai