2 pusmetis

201 kabinetas
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
1 pamoka
 
Lietuvių k. 3b
3b klasė
Petkuvienė Kristina
 
 
 
Dorinis ugdymas (Etika 3ab, tikyba 3a)
3a klasė
3b klasė
Petkuvienė Kristina
Norkienė Sigita
206 kabinetas
Lietuvių k. 3b
3b klasė
Petkuvienė Kristina
 
 
 
 
2 pamoka
 
Matematika 3b
3b klasė
Petkuvienė Kristina
Lietuvių k. 3b
3b klasė
Petkuvienė Kristina
 
 
 
 
 
 
Matematika 3b
3b klasė
Petkuvienė Kristina
 
3 pamoka
 
Pasaulio pažinimas 3b
3b klasė
Petkuvienė Kristina
Matematika 3b
3b klasė
Petkuvienė Kristina
Matematika 3b
3b klasė
Petkuvienė Kristina
 
 
 
Lietuvių k. 3b
3b klasė
Petkuvienė Kristina
 
4 pamoka
 
Muzika 3b
3b klasė
Petkuvienė Kristina
Lietuvių k. 3b
3b klasė
Petkuvienė Kristina
Lietuvių k. 3b
3b klasė
Petkuvienė Kristina
Matematika 3b
3b klasė
Petkuvienė Kristina
Muzika 3b
3b klasė
Petkuvienė Kristina
 
5 pamoka
 
Lietuvių k. 3b
3b klasė
Petkuvienė Kristina
Dailė ir technologijos 3b
3b klasė
Petkuvienė Kristina
Dailė ir technologijos 3b
3b klasė
Petkuvienė Kristina
Lietuvių k. 3b
3b klasė
Petkuvienė Kristina
Pasaulio pažinimas 3b
3b klasė
Petkuvienė Kristina
 
6 pamoka
 
 
 
 
 
 
 
Klasės valandėlė 3b
3b klasė
Petkuvienė Kristina
 
 
 
 
 
 
 
7 pamoka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 pamoka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 pamoka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 4.08 2019.01.31 17:58

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai