2 pusmetis

Norkienė Sigita
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
1 pamoka
 
Tikyba 5c
5c klasė
206 kabinetas
Kita Dorinis ugdymas (Etika 3ab, tikyba 3a)
3a klasė
3b klasė
Petkuvienė Kristina
201 kabinetas
206 kabinetas
Kita Dorinis ugdymas 5a, 5c (etika 5ac, tikyba 5a)
5a klasė
5c klasė
Dobilienė Vida
206 kabinetas
207 kabinetas
 
2 pamoka
 
Dorinis ugdymas 4b, 4c
4b klasė
4c klasė
Ambrakaitienė Zita
206 kabinetas
305 kabinetas
Dorinis ugdymas 7b
7b klasė
Muleikienė Asta
206 kabinetas
311 kabinetas
Dorinis ugdymas 7a
7a klasė
Matukaitienė Žydrūnė
118 kabinetas
206 kabinetas
 
3 pamoka
 
Dorinis ugdymas 2a
2a klasė
Unguraitienė Janina
203 kabinetas
206 kabinetas
Dorinis ugdymas 6a
6a klasė
Jociutė Akvilė
206 kabinetas
220kabinetas
Dorinis ugdymas 4a
4a klasė
Mencienė Gailutė
206 kabinetas
303 kabinetas
 
4 pamoka
 
Dorinis ugdymas 5b
5b klasė
Knašienė Loreta
106 kabinetas
206 kabinetas
Dorinis ugdymas2b
2b klasė
Buitkuvienė Monika
202 kabinetas
206 kabinetas
Dorinis ugdymas 8b
8b klasė
Aksamitauskienė Diana
206 kabinetas
208 kabinetas
 
5 pamoka
 
Dorinis ugdymas 1ab (etika 1ab, tikyba 1a)
1a klasė
1b klasė
Levgardienė Vilija
206 kabinetas
302 kabinetas
Tikyba 1b
1b klasė
206 kabinetas
Klasės valandėlė 8a
8a klasė
206 kabinetas
 
6 pamoka
 
Dorinis ugdymas 8a, 8c
8a klasė
8c klasė
Galbuogienė Marija
101 kabinetas
206 kabinetas
Dorinis ugdymas 6b 6c
6b klasė
6c klasė
Songailienė Loreta
206 kabinetas
221 kabinetas
Tikyba 3b
3b klasė
206 kabinetas
 
7 pamoka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 pamoka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 pamoka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 4.08 2019.01.31 17:58

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai