1 pusmetis

Norkienė Sigita
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
1 pamoka
 
Tikyba 5c
206 kabinetas
 
Kita Dorinis ugdymas (Etika 3ab, tikyba 3a)
Petkuvienė Kristina
201 kabinetas
206 kabinetas
Kita Dorinis ugdymas 5a, 5c (etika 5ac, tikyba 5a)
Dobilienė Vida
206 kabinetas
207 kabinetas
 
2 pamoka
 
Dorinis ugdymas 4b, 4c
Ambrakaitienė Zita
206 kabinetas
305 kabinetas
Dorinis ugdymas 7b
Muleikienė Asta
206 kabinetas
311 kabinetas
Dorinis ugdymas 7a
Matukaitienė Žydrūnė
118 kabinetas
206 kabinetas
 
3 pamoka
 
Dorinis ugdymas 2a
Unguraitienė Janina
203 kabinetas
206 kabinetas
Dorinis ugdymas 6a
Jociutė Akvilė
206 kabinetas
214 kabinetas
Dorinis ugdymas 4a
Mencienė Gailutė
206 kabinetas
303 kabinetas
 
4 pamoka
 
 
 
 
Dorinis ugdymas2b
Buitkuvienė Monika
202 kabinetas
206 kabinetas
Dorinis ugdymas 8b
Aksamitauskienė Diana
206 kabinetas
208 kabinetas
 
5 pamoka
 
Dorinis ugdymas 1ab (etika 1ab, tikyba 1a)
Levgardienė Vilija
206 kabinetas
302 kabinetas
Tikyba 1b
206 kabinetas
 
Dorinis ugdymas 5b
Knašienė Loreta
106 kabinetas
206 kabinetas
 
6 pamoka
 
Dorinis ugdymas 8a, 8c
Galbuogienė Marija
101 kabinetas
206 kabinetas
Dorinis ugdymas 6b 6c
Songailienė Loreta
206 kabinetas
221 kabinetas
Tikyba 3b
206 kabinetas
 
 
7 pamoka
 
Klasės valandėlė 8a
206 kabinetas
 
 
 
 
 
 
 
 
8 pamoka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 pamoka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 4.08 2018.09.27 21:09

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai