Vytauto Didžiojo g. 53a,

Jurbarkas

LT-74135

Tel. +370 447 71 830

El. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

mokykla2018spalisss

Progimnazijos reorganizavimas

   Vadovaudamasi Jurbarko savivaldybės tarybos 2024 m. balandžio 25 d. sprendimais Nr. T2-92 „Dėl sutikimo reorganizuoti Jurbarko r. Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinę mokyklą, prijungiant prie Jurbarko Vytauto Didžiojo progimnazijos, ir pritarimo reorganizavimo sąlygų aprašui“ ir Nr. T2-93 „Dėl sutikimo reorganizuoti Jurbarko r. Viešvilės pagrindinę mokyklą, prijungiant prie Jurbarko Vytauto Didžiojo progimnazijos, ir pritarimo reorganizavimo sąlygų aprašui“, Jurbarko Vytauto Didžiojo progimnazija dalyvauja reorganizavime. Po reorganizavimo Jurbarko Vytauto Didžiojo pagrindinė mokykla vykdys ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, kitas švietimo programas, o jos Viešvilės ir Smalininkų Lidijos Meškauskaitės skyriai – ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, kitas švietimo programas. Reorganizavimo pabaiga – 2024 m. rugpjūčio 30 d. Pridedama Jurbarko savivaldybės tarybos sprendimai T2-92 ir T2-93. Mokyklos nuostatai.

Mokslo metų baigimo šventė

Narių vertinimas:  / 0

 

  Saulėtą birželio 21 dienos rytą progimnazijos kieme į mokslo metų pabaigos šventę rinkosi 5-8 klasių mokiniai, jų tėveliai, mokytojai. Mokyklos administracija teikė padėkos raštus už labai gerus mokymosi pasiekimus, puikų pamokų lankomumą, aktyvią veiklą Mokinių taryboje. Aštuntų klasių mokiniams buvo įteikti išsilavinimo pažymėjimai. Padėkos žodžius tarė ir aštuntokai. Šventėje skambėjo sveikinimai, progimnazijos šokių kolektyvo pasirodymas, Rusnės Veštortaitės dainos, muzikos mokytoja Rugilė Antanaitienė padovanojo muzikinę dovaną mokslo metų pabaigos proga. Pagaliau atsidarė vasaros atostogų vartai...

Skaityti daugiau...

Stažuotė pagalbos mokiniui specialistams

Narių vertinimas:  / 0

 

   Birželio 12 d. socialinė pedagogė Jovita Bosikė ir logopedė Ligita Naujokienė dalyvavo stažuotėje „Skirtingi darbo su SUP mokiniais metodai, siekiant komandinio darbo principų įgyvendinimo“, finansuojamoje Tūkstantmečio mokyklos II projekto lėšomis, Verkių mokykloje-daugiafunkciniame centre. Mokykla teikia kokybišką ugdymą bei socialinę globą sutrikusio intelekto arba įvairiapusių raidos sutrikimų turintiems asmenims saugioje, fizinę bei psichinę sveikatą tausojančioje aplinkoje. Pedagogės dalyvavo praktiniuose užsiėmimuose gamtoje, gautomis žiniomis pasidalins su kolegomis ir išbandys savo veiklose.

Skaityti daugiau...

Įdomi išvyka į Kauną

Narių vertinimas:  / 1

 

   Birželio 7 d. 7a klasės mokiniai su mokytojomis R. Sungailiene ir A. Smirnoviene vyko į Kauną. Kauno miesto muziejaus organizuojamoje edukacijoje „Kauno pilies istorijos mozaika“ mokiniai sužinojo, jog Kauno pilis yra pati seniausia mūrinė pilis Lietuvoje, ji senesnė net už patį Kauną. IX forto muziejuje septintokai dalyvavo edukacijoje „Šifras: kalėjimo paslaptis”. Mokiniai lankėsi autentiškose erdvėse, susipažino su įkalinimo įstaigos struktūra, vidaus taisyklėmis ir bausmių sistema.

Skaityti daugiau...

Projektinių darbų pristatymas

Narių vertinimas:  / 2

 

  Siekiant tobulinti ugdymo proceso bei metodų įvairovę, jau antri metai visi 8 klasių mokiniai rengia projektinius darbus, kurie suteikia mokiniams galimybę parodyti savo žinias, kūrybiškumą ir gebėjimus viešai pristatyti savo darbą bei atsakyti į klausimus.
   Mokiniai  pasirinko juos dominančias temas. Rengdami darbus aštuntokai mokėsi rinkti informaciją, analizuoti, apibendrinti, daryti išvadas, ugdėsi savarankiškumą, atsakomybę už savo darbo rezultatus bei idėjas. Parengta 17 projektinių darbų, mokinius konsultavo 18 mokytojų. Birželio 10 d. aktų salėje vyko projektinių darbų pristatymas. Pristatymą moderavo mobilios laboratorijos vizitų koordinatorius Stepas Šafranauskas. Renginyje dalyvavo septintų klasių mokiniai, mokytojai.

Skaityti daugiau...

Skrendam į vasarą!

Narių vertinimas:  / 0

   Birželio 7 d. Jurbarko Vytauto Didžiojo progimnazijos mokytojai, 1-4 kl. mokiniai ir jų tėveliai susirinko į pradinių klasių mokslo metų baigimo šventę. Progimnazijos pavaduotoja ugdymui, laikinai vykdanti direktoriaus pareigas, R. Beinerienė pasidžiaugė mokyklos mokinių pasiekimais. Patiems geriausiems įteikė padėkas už puikų mokymąsi, aktyvią popamokinę veiklą, taip pat per antrą pusmetį nepraleidusiems nei vienos pamokos, o ketvirtokams – pradinio išsilavinimo pažymėjimus. Tiek daug apdovanojimų ir įdomių veiklų klasėse nebūtų be aktyvių tėvelių pagalbos. Už visokeriopą pagalbą klasės bei progimnazijos veiklose, nuoširdų bendradarbiavimą, padėkomis „Draugiškas mokyklai žmogus“ buvo apdovanoti aktyviausi tėvai.
   Skambėjo mokinių dainos, eilėraščiai, šokiai, o šventė baigėsi bendra mokinių daina ir muilo burbulų fiesta. Su vėjo malūnėliais visi išskridome į vasarą. Dabar metas vasaros nuotykiams ir poilsiui. Smagių atostogų, iki susitikimo rudenį!

Skaityti daugiau...