Vytauto Didžiojo g. 53a,

Jurbarkas

LT-74135

Tel. +370 447 71 830

El. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

mokykla2018spalisss

2024 balandžio 17, trečiadienis 15:36:15

Pamokų laikas

  1 kl. 2–8 kl.
1. 8.00–8.35 8.00–8.45
2. 8.55–9.30 8.55–9.40
3.  9.50–10.25  9.50–10.35
4. 10.55–11.30 10.55–11.40
5. 12.00–12.35 12.00–12.45
6. 12.55–13.40
7. 13.50–14.35
8. 14.45–15.30

Elektroninis paštas

El. paštas:

Slaptažodis:


 Jurbarko švietimo centras

 Nacionalinė švietimo agentūra

 Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Europe for Citizens

Paroda mūsų mokykloje vyks 2015 m. kovo 2-3 dienomis  

winter2015 1

winter2015 2

2014-2015 m.m. mokykla partnerio teisėmis dalyvauja tarptautiniame projekte “Trapi jungtis: Baltijos istorija taikiai ateičiai”.

Projekto trukmė - 2014 01 09 - 2015 01 09

Projekto dalyviai - moksleiviai iš rusakalbių mokyklų, mokiniai iš vietinių gimtąja kalba kalbančių mokyklų Estijoje, Lietuvoje, Latvijoje ir mokinių mokytojai - istorijos ekspertai, menininkai, pedagogai, mentoriai ir kiti.

Pagrindinis projekto tikslas - siekiant skatinti jaunimo sąmoningumą, priminti Baltijos šalių istorinę praeitį.

 Mūsų mokykloje projektą koordinuoja istorijos mokytoja Akvilė Jociutė ir muzikos mokytoja Inga Andreikevičienė.

Projektas kviečia skirtingų tautybių jaunąją kartą prisiminti bendrą Baltijos šalių komunistinio režimo praeitį ir puoselėjant Europos Sąjungos vertybes kurti bendrą ateitį Europos Sąjungoje.

Projektą organizuoja – Všį ,,Savęs pažinimo ir realizavimo studija”.

Projektą finansuoja Europos Sąjungos programa Europa piliečiams.

Daugiau apie projektą  www.playbackteatras.lt

 Akimirkos iš pirmojo projekto dalyvių susitikimo 2014 m. spalio 7 d.

  

OLWEUS patyčių prevencijos programos įgyvendinimas ir kokybės užtikrinimo sistemos (OPKUS) vykdymas Jurbarko Vytauto Didžiojo progimnazijoje

olweus3

OLWEUS patyčių prevencijos programos kokybės užtikrinimo sistemos vykdymo atsakingas asmuo – Laimutė Jancevičienė.

OLWEUS patyčių prevencijos programos kokybės užtikrinimo sistemos dalyvių grupių vadovai:

Jolanta Kundrotienė, Sigita Norkienė
Laimutė Jancevičienė, Gailutė Mencienė
Žydrūnė Matukaitienė, Rita Lazdauskienė
Laimutė Stanienė, Asta Muleikienė

OLWEUS 3–8 KLASIŲ MOKINIŲ APKLAUSOS APIE PATYČIAS 2021 METAIS TYRIMO REZULTATAI

2022 m. lapkričio mėn. vykusioje apklausoje dalyvavo 232 (93,9 %) mokiniai. Patyčias patyrė 16,1 % apklausoje dalyvavusių mokinių. Vietos, kur dažniausiai vyksta patyčios: klasėje, kai nėra mokytojo, koridoriuose ir laiptinėse, sporto salėje/persirengimo kambaryje, mokyklos kieme. Dažniausios patyčių formos: žodinės patyčios, gandai. 

INFORMACIJA TĖVAMS

Ką daryti, kai vaikas patiria patyčias?

Sužinojus, kad iš Jūsų vaiko tyčiojamasi, svarbu laikytis nuostatos, kad vaikas dėl to nekaltas. Nesiūlykite jam nekreipti dėmesio į patyčias, nesakykite, kad jis išsigalvoja, ir pan. Kalbėdamiesi su vaiku pasinaudokite šiais patarimais:

 • Sužinoję apie patyčių faktą pasistenkite išlikti ramūs. Pernelyg emocinga reakcija gali išgąsdinti vaiką.
 • Sudarykite abipusio pasitikėjimo atmosferą ir ramiai pasikalbėkite. Leiskite vaikui papasakoti, kas vyksta. Netardykite, o uždavę klausimą palaukite, kol vaikas išdrįs atsakyti.
 • Padrąsinkite, kad pasakodamas jis elgiasi teisingai. Pasakykite, kad niekas neturi teisės žeminti kito.
 • Neskatinkite vaiko reaguoti agresyviai, t. y. „atsakyti tuo pačiu“. Jei Jūsų vaikas patiria patyčias, vadinasi, jis negali apsiginti vienas pats. Neįstumkite vaiko į „nesėkmės spąstus“.
 • Aptarkite su vaiku, kokių sprendimų galėtumėte imtis kartu, kad patyčios būtų sustabdytos. Informuokite vaiką apie savo veiksmus. Asmeniškai pasikalbėkite su vaiko klasės auklėtoju ar kuratoriumi, o prireikus ir su administracijos atstovais, pagalbos teikimo vaikui specialistais (socialiniu pedagogu, psichologu). Siekdami konfidencialumo susitarkite, kad susitikimas su mokyklos darbuotojais vyktų nematant kitiems vaikams.
 • Skatinkite vaiką bendrauti su kitais, neagresyviai nusiteikusiais mokiniais.
 • Elektroninių patyčių atveju aptarkite su vaiku, ko jis galėtų imtis, pavyzdžiui: neatsakinėti į provokuojančias žinutes, blokuoti siuntėją, pranešti apie netinkamą elgesį ir įžeidinėjimus svetainės administratoriui.
 • Pagalvokite kartu su vaiku, ką jis galėtų padaryti pasikartojus patyčioms: kur kreiptis, kam pranešti.

2017 m. pavasarį vykdyto audito metu mokykla dokumentais patvirtino, kad laikosi OLWEUS programos standarto reikalavimų, ir yra pripažįstama OWEUS mokykla 2017–2018 ir 2018–2019 mokslo metams. 

DALYVAVIMAS OLWEUS PROGRAMOS KOKYBĖS UŽTIKRINIMO SISTEMOS VYKDYME  2015-2016 MOKSLO METAIS 

OLWEUS programos kokybės užtikrinimo sistema (toliau – OPKUS) yra  vadybos priemonė, kurios  tikslas – išlaikyti OLWEUS patyčių prevencijos programos (toliau – OLWEUS programa) nuostatas ir užtikrinti programoje taikomų priemonių tęstinumą. 

Progimnazijoje taikomos OPKUS priemonės reiškia sistemingą ir ilgalaikį požiūrį į patyčių prevenciją ir atitinka OPPP kokybės reikalavimus bei pačios progimnazijos tikslus ir siekius, išdėstytus kokybės plane. 

OPKUS turi būti integruota į visas įprastines progimnazijos veiklas. Už integravimą atsakingi ir Patyčių prevencijos koordinacinis komitetas, ir progimnazijos vadovybė, tačiau pagrindinę atsakomybę vis dėlto prisiima progimnazijos vadovybė. Kokybės plano parengimas yra svarbi šio darbo dalis. 

Sėkmingai integravus OPKUS į bendrą mokyklos veiklą, ji ne tik tampa veiksminga patyčių prevencijos priemone, bet ir prisideda prie teigiamo įvaizdžio kūrimo bendruomenėje.

Pradedant įgyvendinti OPKUS, konsultacijų bei paramos galima kreiptis į Olweus programos  nacionalinės koordinavimo grupės atstovus, kurie koordinuoja OPKUS įgyvendinimą šalies mokyklose. Mokykla, įdiegusi OPKUS ir norinti tapti sertifikuota OLWEUS vardo mokykla, turėtų kreiptis į Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centrą, kuris pasirūpins mokyklos audito organizavimu. 

OPKUS diegimas mokykloje:

 •  Padeda išlaikyti mokykloje OLWEUS programos įgyvendinimo laikotarpiu pasiektus rezultatus; 
 • Sudaro prielaidas pasinaudoti personalo kompetencijomis, įgytomis OLWEUS programos vykdymo metu; 
 • Padeda sistemingai vykdyti patyčių prevenciją; 
 • Suteikia galimybę atlikti mokinių apklausą OLWEUS klausimynu ir tokiu būdu stebėti patyčių lygio ir ypatumų kaitą mokykloje; 
 • Padeda telkti bendruomenę imantis veiksmų kovai prieš patyčias bei leidžia įvertinti tų veiksmų efektyvumą.

 

OLWEUS PATYČIŲ PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS JURBARKO VYTAUTO DIDŽIOJO PROGIMNAZIJOJE

OLWEUS patyčių ir smurto prevencijos programos tikslas: sukurti saugią aplinką bei išmokyti bendruomenę atpažinti, pastebėti patyčias ir tinkamai į jas reaguoti.

Kas yra patyčios?

Nuolatinis fizinės ir psichologinės jėgos panaudojimas, sąmoningai siekiant sužeisti ar įskaudinti kitą asmenį, kuris negali savęs apginti.

Trys elgesio kriterijai:

1. Agresyvus – tyčinis, ketinant užgauti ar įskaudinti.

2. Pasikartojantis – 2–3 kartus per mėnesį ar dažniau, tęsiasi ilgą laiką.

3. Jėgos persvara – skriaudėjas psichologiškai ar fiziškai stipresnis ir skriaudžiamasis negali apsiginti.

Patyčių priežastys

• Įgimtos savybės.

• Tėvų reagavimas: meilės, šilumos stoka.

• Tėvų pažeminimas ir fizinės bausmės.

• Tėvų priežiūros ir tvirtų elgesio ribų stoka.

• Nepastovi, išplėsta šeimos struktūra, nenustatyta tvarka.

• Smurtinis elgesys žiniasklaidoje ir kompiuteriniuose žaidimuose.

OLWEUS programos patirtis pasaulyje

• Sukurta Skandinavijoje profesoriaus Dan Olweus.

• Paremta daugiau nei 35 metus trunkančiais tyrimais.

• Įgyvendinama ne tik Norvegijoje, bet ir visame pasaulyje – Airijoje, Anglijoje, Australijoje, Japonijoje, JAV, Olandijoje, Švedijoje, Vokietijoje.

• Pasaulyje pripažinta kaip efektyvi patyčių mažinimo programa.

• Programos įvertinimai rodo, kad po 1,5 metų programoje dalyvaujančiose mokyklose Norvegijoje sumažėjo:

1. Patyčių mastas.

2. Mokinių muštynės, vogimas, chuliganiškas elgesys.

3. Pagerėjo tvarka klasėse.

4. Pasikeitė požiūris į mokyklą.

Kodėl reikalinga programa?

• Didžiulės ilgalaikės pasekmės:

1. Aukoms: pažeminimas, depresija, baimė, savęs nuvertinimas, mokyklos nelankymas, mintys apie savižudybę, smurtinės reakcijos.

2. Skriaudėjams: neretai tampa nusikaltėliais – vagia, chuliganiškai elgiasi, vartoja alkoholį.

3. Mokyklos sistemai: prarasta garbė ir pasitikėjimas, psichologinė atmosfera tampa agresyvi ir nesaugi.

• Reikalinga ilgalaikė programa, kuri įtrauktų visą mokyklos bendruomenę, ne vien mokytojus.

• Programa, kuri būtų taikoma visiems mokiniams, ne tik tiems, kurie patiria patyčias.

OLWEUS programa mokykloje

• 2013–2014 m. m. pradėta įgyvendinti OLWEUS patyčių prevencinė programa.

• Veiklos (priemonės), skirtos daugiausia suaugusiems (personalas supažindinamas su programa).

• Kiekvieno darbuotojo kompetencija – atpažinti patyčias bei gebėjimas į jas tinkamai reaguoti.

• Mokyklos aplinka pertvarkoma taip, kad mažėtų patyčių, gerėtų mokinių tarpusavio santykiai.

• Mokykloje yra susitarta dėl nepriimtino elgesio teisingų ir tvirtų ribų: vedamos klasės valandėlės, nustatytos mokyklos ir klasės elgesio taisyklės.

TAISYKLĖS, NUKREIPTOS PRIEŠ PATYČIAS 
taisyklesol

NUOBAUDŲ KOPĖČIOS (daugiau)

Kūrybinės partnerystės

 kp-logo

              

 

 

 

„KŪRYBINĖS PARTNERYSTĖS“

Pokyčių mokykla 2013 - 2014

5c, 6c, 7c, 8b


   ESSocialinis fondas jpg                                 smmm                         upc             

 

 kp-logo

 

 

 

„KŪRYBINĖS PARTNERYSTĖS“

Pokyčių mokykla 2013 - 2014

Jurbarko Vytauto Didžiojo

pagrindinė mokykla


      ESSocialinis fondas jpg                      smmm                          upc             

 
 

 kp-logo

Gegužės 9 d.

"Kūrybinių partnerysčių" projekto baigiamojo renginio akimirkos

          

 

 kp-logo

Gegužės 5 d.

KP Rugilės ir 7c kl. mokinių veikla: darė baigiamojo renginio pašto dėžę, gamino kompasus ir domėjosi jų istorija, žaidė orientacinį žaidimą naudodamiesi mokyklos planu ir kompasu, gamino žaidimą magnetinei lentai.

          

  

 kp-logo

 Balandžio 22 – 23 d.

6c, 5c, 8b klasių veiklos su KP Žiedūne ir Simonu. Integruotos pamokos erdvėje: kamuolių tūrio matavimas, informacijos apie žymius sportininkus rinkimas, erdvės pavadinimo ir taisyklių kūrimas. Baigiamieji dekoravimo darbai.

 

          

  

 kp-logo

Balandžio 11 d.

Kaip sekasi panaudoti ruošiamą erdvę? Pasidalinti patirtimi gali 7c klasės moksleiviai, dirbę su KA Rugile, anglų kalbos mokytoja N. Labinskiene ir matematikos mokytoja L. Knašiene.

          

    

 kp-logo

Kovo 31 d.

7c klasės veikla su "Kūrybinių partnerysčių" kuriančia praktike. Kūrybinis darbas: dažų ruošimas, spalvų derinimas, eskizų piešimas, parengimas paveikslų perkėlimui į realias erdves.

 

          

 

 

 kp-logo

Kovo 13 d.

"Kūrybinių partnerysčių" kūrėjai D.Burkauskas, S.Šerkšnas, Ž.Girinienė ir R.Žadeikytė vedė praktinį seminarą mokytojams. 

          

 

 

 kp-logo

Kovo 12 – 13 d.

5c, 6c, 8b kl. veikla su "Kūrybinių partnerysčių" kuriančiais praktikais. Kūrybinis darbas erdvėse, eskizų perkėlimas į realias erdves. Improvizacijos su termovizoriumi.

       

   

 

  

 

 

 kp-logo

  Vasario 19, 20, 25, 26 veiklos mokykloje. 

Kuriantys praktikai jau tampa mokyklos bendruomenės dalimi. Prasidėjo etapas, kuriame ir mokinius, ir kūrėjus, ir mokytojus jungia bendra kryptis. Sakoma, kad ta bendrystė padeda daug greičiau ir lengviau nuvykti ten, kur nori, nes keliaujama vienas kitą pastumiant. Žiedūnė, Rugilė ir Simas su mokyklos benruomene „pradėjo kelionę“…

           

 

 

 kp-logo

Sausio 14-15 d.

Prie mūsų komandos prisijungė du labai šaunūs kuriantys praktikai – Žiedūnė Aleknaitė (architektė-inžinierė) ir Simonas Šerkšnas (tapytojas, fotografas). Smagiai padirbėjome: kūrėme idėjų „banką“, planavome veiklas.

           

 

  

kp-logo

 „Kūrybinių partnerysčių“ programos vertybės: 

Kelti klausimus: programa skatina priimti iššūkius bei eksperimentuoti ieškant netikėtų sprendimų.

Ieškoti sąsajų: programa skatina bendradarbiavimą bei partnerysčių tinklų kūrimą.

Įsivaizduoti: programa remiasi požiūriu, kad individo vaizduotės ugdymas yra viena iš žmogaus teisių.

Apmąstyti: programoje skiriamas didelis dėmesys mokymo(si) procesui apmąstyti ir vertinti. Tuo siekiama, kad kūrybinės patirtys atneštų pokyčių su išliekamuoju poveikiu.

„Pokyčių mokykla“ - 2013 – 2014 m. m.

5c, 6c, 7c, 8b

Mokinių, mokytojų ir kūrybos agento Domo Burkausko veikla per istorijos, informacinių technologijų, kūno kultūros, dailės, fizikos, lietuvių kalbos pamokas, taikant kūrybišką mokymąsi.

      

 kp-logo


“KŪRYBINĖS PARTNERYSTĖS“. „POKYČIŲ MOKYKLA“  

MOKYTOJŲ KLUBAS 2013 – 2014 m. m.

PAVADINIMAS – „Mes kuriame – jie, jos kuria“

ŠŪKIS - “Niekada žmogus nėra toks gražus, koks jis būna kurdamas” (Vydūnas)

           

 

  

 kp-logo


„Spalvotas pasakojimas“ – lietuvių kalbos ir dailės pamoka 5c kl.


           

 

 kp-logo


„Veiksmų eilėraštis“ – matematikos ir lietuvių kalbos pamoka 5c kl.


           

    

 kp-logo

„Visuomenė ir skaičiai” – istorijos ir matematikos pamoka 7c kl.

 

           

    

 kp-logo

„Tekstiniai uždaviniai iš klasės gyvenimo“ – matematikos ir lietuvių kalbos pamoka 8b kl.


           

    

 kp-logo

„O mes, pasirodo, tikrai įdomūs“ – dailės pamoka 7c kl.

           

 

 

 

Žalios Kalėdų idėjos

img 3918Vartotojiškas pasaulis skęsta ir dusina pats save daiktų jūroje. Dauguma tų daiktų nespėja nusidėvėti nei morališkai nei fiziškai, bet vis tiek ,,nurašomi“ į nereikalingus, o kaip žinia, dauguma atliekų yra ne šiukšlės, bet naudingos atliekos, tinkamos antriniam panaudojimui.

Mūsų mokyklos projektas ,,Žalioji laboratorija“ lapkričio 27 d. - gruodžio 17 d. kvietė mokyklos bendruomenę prisijungti prie aplinką tausojančios Kalėdinės akcijos ,,Padovanok nereikalingiems daiktams antrą gyvenimą“ ir susikurti nuostabias Kalėdas.

Skaityti daugiau...

„Aukštosios kultūros impulsai mokykloms“

Mūsų mokykla 2011-2012 mokslo metais tapo Lietuvos meno kūrėjų asociacijos parengto projekto „Aukštosios kultūros impulsai mokykloms (AKIM)“ dalyviais. Projektas siūlo aukštąją kultūrą sistemingai ir nuosekliai pateikti 8 -12 kl. mokiniams. Tikimės, kad tikslingas kultūros kūrėjų bendravimas su moksleiviais ir 11-kos kultūros žurnalų atėjimas į biblioteką bus naudingas ir mokyklos bendruomenei, ir meno kūrėjams.
 
  Į dialogą su moksleiviais bus įtraukti patys įdomiausi menininkai, kurie turi ką pasakyti mokiniams ir nori tai padaryti. Projekto kūrėjų nuomone, tiesioginis bendravimas daro didelį įspūdį ir yra šio projekto pagrindinis raktas. Atskirų meno šakų (literatūros, dailės, muzikos, architektūros ir pan.) kūrėjai pasirengę vesti meninės kūrybos pamokas. Temas siūlys patys menininkai, todėl jos bus labai įvairios. Projekto tikslas – sudominti mokinius viena ar kita meno sritimi, išplėsti jų suvokimą, kas tai yra menas, ir galbūt sugriauti kai kuriuos stereotipus apie menininkus, nes menininkai irgi gali būti patys įvairiausi žmonės visomis prasmėmis.
Vasario 1d.  mokyklos biblioteką pasiekė pirmoji projekto „Aukštosios kultūros impulsai mokykloms (AKIM)“ kultūros žurnalų siunta. Žurnalų pavadinimai: „Kultūros barai“, „Naujasis židinys“, „Metai“, „Knygų aidai“, „Krantai“, „Dailė“, „Literatūra ir menas“, „Fotografija“, „Muzikos barai“, „Kelionės su Bernardinai.lt“, „Tautodailės metraštis“.

Daugiau straipsnių...

 1. Projektai