Vytauto Didžiojo g. 53a,

Jurbarkas

LT-74135

Tel. +370 447 71 830

El. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

mokykla2018spalisss

2024 birželio 24, pirmadienis 22:36:05

Pamokų laikas

  1 kl. 2–8 kl.
1. 8.00–8.35 8.00–8.45
2. 8.55–9.30 8.55–9.40
3.  9.50–10.25  9.50–10.35
4. 10.55–11.30 10.55–11.40
5. 12.00–12.35 12.00–12.45
6. 12.55–13.40
7. 13.50–14.35
8. 14.45–15.30

Elektroninis paštas

El. paštas:

Slaptažodis:


 Jurbarko švietimo centras

 Nacionalinė švietimo agentūra

 Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Progimnazijos reorganizavimas

   Vadovaudamasi Jurbarko savivaldybės tarybos 2024 m. balandžio 25 d. sprendimais Nr. T2-92 „Dėl sutikimo reorganizuoti Jurbarko r. Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinę mokyklą, prijungiant prie Jurbarko Vytauto Didžiojo progimnazijos, ir pritarimo reorganizavimo sąlygų aprašui“ ir Nr. T2-93 „Dėl sutikimo reorganizuoti Jurbarko r. Viešvilės pagrindinę mokyklą, prijungiant prie Jurbarko Vytauto Didžiojo progimnazijos, ir pritarimo reorganizavimo sąlygų aprašui“, Jurbarko Vytauto Didžiojo progimnazija dalyvauja reorganizavime. Po reorganizavimo Jurbarko Vytauto Didžiojo pagrindinė mokykla vykdys ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, kitas švietimo programas, o jos Viešvilės ir Smalininkų Lidijos Meškauskaitės skyriai – ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, kitas švietimo programas. Reorganizavimo pabaiga – 2024 m. rugpjūčio 30 d. Pridedama Jurbarko savivaldybės tarybos sprendimai T2-92 ir T2-93. Nuostatų projektas.

OLWEUS patyčių prevencijos programos įgyvendinimas ir kokybės užtikrinimo sistemos (OPKUS) vykdymas Jurbarko Vytauto Didžiojo progimnazijoje

olweus3

OLWEUS patyčių prevencijos programos kokybės užtikrinimo sistemos vykdymo atsakingas asmuo – Laimutė Jancevičienė.

OLWEUS patyčių prevencijos programos kokybės užtikrinimo sistemos dalyvių grupių vadovai:

Jolanta Kundrotienė, Sigita Norkienė
Laimutė Jancevičienė, Gailutė Mencienė
Žydrūnė Matukaitienė, Rita Lazdauskienė
Laimutė Stanienė, Asta Muleikienė

OLWEUS 3–8 KLASIŲ MOKINIŲ APKLAUSOS APIE PATYČIAS 2021 METAIS TYRIMO REZULTATAI

2022 m. lapkričio mėn. vykusioje apklausoje dalyvavo 232 (93,9 %) mokiniai. Patyčias patyrė 16,1 % apklausoje dalyvavusių mokinių. Vietos, kur dažniausiai vyksta patyčios: klasėje, kai nėra mokytojo, koridoriuose ir laiptinėse, sporto salėje/persirengimo kambaryje, mokyklos kieme. Dažniausios patyčių formos: žodinės patyčios, gandai. 

INFORMACIJA TĖVAMS

Ką daryti, kai vaikas patiria patyčias?

Sužinojus, kad iš Jūsų vaiko tyčiojamasi, svarbu laikytis nuostatos, kad vaikas dėl to nekaltas. Nesiūlykite jam nekreipti dėmesio į patyčias, nesakykite, kad jis išsigalvoja, ir pan. Kalbėdamiesi su vaiku pasinaudokite šiais patarimais:

 • Sužinoję apie patyčių faktą pasistenkite išlikti ramūs. Pernelyg emocinga reakcija gali išgąsdinti vaiką.
 • Sudarykite abipusio pasitikėjimo atmosferą ir ramiai pasikalbėkite. Leiskite vaikui papasakoti, kas vyksta. Netardykite, o uždavę klausimą palaukite, kol vaikas išdrįs atsakyti.
 • Padrąsinkite, kad pasakodamas jis elgiasi teisingai. Pasakykite, kad niekas neturi teisės žeminti kito.
 • Neskatinkite vaiko reaguoti agresyviai, t. y. „atsakyti tuo pačiu“. Jei Jūsų vaikas patiria patyčias, vadinasi, jis negali apsiginti vienas pats. Neįstumkite vaiko į „nesėkmės spąstus“.
 • Aptarkite su vaiku, kokių sprendimų galėtumėte imtis kartu, kad patyčios būtų sustabdytos. Informuokite vaiką apie savo veiksmus. Asmeniškai pasikalbėkite su vaiko klasės auklėtoju ar kuratoriumi, o prireikus ir su administracijos atstovais, pagalbos teikimo vaikui specialistais (socialiniu pedagogu, psichologu). Siekdami konfidencialumo susitarkite, kad susitikimas su mokyklos darbuotojais vyktų nematant kitiems vaikams.
 • Skatinkite vaiką bendrauti su kitais, neagresyviai nusiteikusiais mokiniais.
 • Elektroninių patyčių atveju aptarkite su vaiku, ko jis galėtų imtis, pavyzdžiui: neatsakinėti į provokuojančias žinutes, blokuoti siuntėją, pranešti apie netinkamą elgesį ir įžeidinėjimus svetainės administratoriui.
 • Pagalvokite kartu su vaiku, ką jis galėtų padaryti pasikartojus patyčioms: kur kreiptis, kam pranešti.

2017 m. pavasarį vykdyto audito metu mokykla dokumentais patvirtino, kad laikosi OLWEUS programos standarto reikalavimų, ir yra pripažįstama OWEUS mokykla 2017–2018 ir 2018–2019 mokslo metams. 

DALYVAVIMAS OLWEUS PROGRAMOS KOKYBĖS UŽTIKRINIMO SISTEMOS VYKDYME  2015-2016 MOKSLO METAIS 

OLWEUS programos kokybės užtikrinimo sistema (toliau – OPKUS) yra  vadybos priemonė, kurios  tikslas – išlaikyti OLWEUS patyčių prevencijos programos (toliau – OLWEUS programa) nuostatas ir užtikrinti programoje taikomų priemonių tęstinumą. 

Progimnazijoje taikomos OPKUS priemonės reiškia sistemingą ir ilgalaikį požiūrį į patyčių prevenciją ir atitinka OPPP kokybės reikalavimus bei pačios progimnazijos tikslus ir siekius, išdėstytus kokybės plane. 

OPKUS turi būti integruota į visas įprastines progimnazijos veiklas. Už integravimą atsakingi ir Patyčių prevencijos koordinacinis komitetas, ir progimnazijos vadovybė, tačiau pagrindinę atsakomybę vis dėlto prisiima progimnazijos vadovybė. Kokybės plano parengimas yra svarbi šio darbo dalis. 

Sėkmingai integravus OPKUS į bendrą mokyklos veiklą, ji ne tik tampa veiksminga patyčių prevencijos priemone, bet ir prisideda prie teigiamo įvaizdžio kūrimo bendruomenėje.

Pradedant įgyvendinti OPKUS, konsultacijų bei paramos galima kreiptis į Olweus programos  nacionalinės koordinavimo grupės atstovus, kurie koordinuoja OPKUS įgyvendinimą šalies mokyklose. Mokykla, įdiegusi OPKUS ir norinti tapti sertifikuota OLWEUS vardo mokykla, turėtų kreiptis į Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centrą, kuris pasirūpins mokyklos audito organizavimu. 

OPKUS diegimas mokykloje:

 •  Padeda išlaikyti mokykloje OLWEUS programos įgyvendinimo laikotarpiu pasiektus rezultatus; 
 • Sudaro prielaidas pasinaudoti personalo kompetencijomis, įgytomis OLWEUS programos vykdymo metu; 
 • Padeda sistemingai vykdyti patyčių prevenciją; 
 • Suteikia galimybę atlikti mokinių apklausą OLWEUS klausimynu ir tokiu būdu stebėti patyčių lygio ir ypatumų kaitą mokykloje; 
 • Padeda telkti bendruomenę imantis veiksmų kovai prieš patyčias bei leidžia įvertinti tų veiksmų efektyvumą.

 

OLWEUS PATYČIŲ PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS JURBARKO VYTAUTO DIDŽIOJO PROGIMNAZIJOJE

OLWEUS patyčių ir smurto prevencijos programos tikslas: sukurti saugią aplinką bei išmokyti bendruomenę atpažinti, pastebėti patyčias ir tinkamai į jas reaguoti.

Kas yra patyčios?

Nuolatinis fizinės ir psichologinės jėgos panaudojimas, sąmoningai siekiant sužeisti ar įskaudinti kitą asmenį, kuris negali savęs apginti.

Trys elgesio kriterijai:

1. Agresyvus – tyčinis, ketinant užgauti ar įskaudinti.

2. Pasikartojantis – 2–3 kartus per mėnesį ar dažniau, tęsiasi ilgą laiką.

3. Jėgos persvara – skriaudėjas psichologiškai ar fiziškai stipresnis ir skriaudžiamasis negali apsiginti.

Patyčių priežastys

• Įgimtos savybės.

• Tėvų reagavimas: meilės, šilumos stoka.

• Tėvų pažeminimas ir fizinės bausmės.

• Tėvų priežiūros ir tvirtų elgesio ribų stoka.

• Nepastovi, išplėsta šeimos struktūra, nenustatyta tvarka.

• Smurtinis elgesys žiniasklaidoje ir kompiuteriniuose žaidimuose.

OLWEUS programos patirtis pasaulyje

• Sukurta Skandinavijoje profesoriaus Dan Olweus.

• Paremta daugiau nei 35 metus trunkančiais tyrimais.

• Įgyvendinama ne tik Norvegijoje, bet ir visame pasaulyje – Airijoje, Anglijoje, Australijoje, Japonijoje, JAV, Olandijoje, Švedijoje, Vokietijoje.

• Pasaulyje pripažinta kaip efektyvi patyčių mažinimo programa.

• Programos įvertinimai rodo, kad po 1,5 metų programoje dalyvaujančiose mokyklose Norvegijoje sumažėjo:

1. Patyčių mastas.

2. Mokinių muštynės, vogimas, chuliganiškas elgesys.

3. Pagerėjo tvarka klasėse.

4. Pasikeitė požiūris į mokyklą.

Kodėl reikalinga programa?

• Didžiulės ilgalaikės pasekmės:

1. Aukoms: pažeminimas, depresija, baimė, savęs nuvertinimas, mokyklos nelankymas, mintys apie savižudybę, smurtinės reakcijos.

2. Skriaudėjams: neretai tampa nusikaltėliais – vagia, chuliganiškai elgiasi, vartoja alkoholį.

3. Mokyklos sistemai: prarasta garbė ir pasitikėjimas, psichologinė atmosfera tampa agresyvi ir nesaugi.

• Reikalinga ilgalaikė programa, kuri įtrauktų visą mokyklos bendruomenę, ne vien mokytojus.

• Programa, kuri būtų taikoma visiems mokiniams, ne tik tiems, kurie patiria patyčias.

OLWEUS programa mokykloje

• 2013–2014 m. m. pradėta įgyvendinti OLWEUS patyčių prevencinė programa.

• Veiklos (priemonės), skirtos daugiausia suaugusiems (personalas supažindinamas su programa).

• Kiekvieno darbuotojo kompetencija – atpažinti patyčias bei gebėjimas į jas tinkamai reaguoti.

• Mokyklos aplinka pertvarkoma taip, kad mažėtų patyčių, gerėtų mokinių tarpusavio santykiai.

• Mokykloje yra susitarta dėl nepriimtino elgesio teisingų ir tvirtų ribų: vedamos klasės valandėlės, nustatytos mokyklos ir klasės elgesio taisyklės.

TAISYKLĖS, NUKREIPTOS PRIEŠ PATYČIAS 
taisyklesol

NUOBAUDŲ KOPĖČIOS (daugiau)