Vytauto Didžiojo g. 53a,

Jurbarkas

LT-74135

Tel. (8 447) 71 830

Faks. (8 447) 71 830

El. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

mokykla2018spalisss

2023 kovo 31, penktadienis 08:58:21

Pamokų laikas

  1 kl. 2–8 kl.
1. 8.00–8.35 8.00–8.45
2. 8.55–9.30 8.55–9.40
3.  9.50–10.25  9.50–10.35
4. 10.55–11.30 10.55–11.40
5. 12.00–12.35 12.00–12.45
6. 12.55–13.40
7. 13.50–14.35
8. 14.45–15.30

Elektroninis paštas

El. paštas:

Slaptažodis:


 Nacionalinė švietimo agentūra

 Jurbarko švietimo centras

 Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

projektologo

 

     Mūsų progimnazija dalyvauja ES projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001), įgyvendinamame pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.
 
   Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą.
     Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.
     Projekto partneriai: visos šalies savivaldybės ir valstybinės mokyklos.

     Projekto įgyvendinimo metu yra vykdomos šios veiklos:
    Gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių ir įrangos įsigijimas. Perkami mokymo priemonių ir įrangos komplektai atskirai 1–4 kl. ir 5–8 kl. mokykloms, kurios vykdo atitinkamas bendrojo ugdymo programas.
    Gamtos ir technologinių mokslams mokyti įsigytų mokymo priemonių ir įrangos panaudojimo ugdymo procese metodikų parengimas.
    STEAM atviros prieigos centrų kūrimas.

    Projektui įgyvendinti skirtos Europos regioninės plėtros fondo  ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – 23 550 880,43 eurų.
    Projekto trukmė – 48 mėn. (2017 m. kovo 22 d. – 2021 m. kovo 31 d.).

    Veikla ir rezultatai 

    Veikla „Gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių ir įrangos įsigijimas“ pasibaigė.  672 šalies mokykloms, vykdančioms pradinio ugdymo programas, ir 533 mokykloms, vykdančioms pagrindinio ugdymo I pakopos programas,  pristatytos visos projekte numatytos mokymo priemonės ir įranga.

    Veikla „Gamtos mokslų  ir technologijų dalykams mokyti įsigytų mokymo priemonių ir įrangos panaudojimo ugdymo procese metodikų parengimas“ pasibaigė.  Parengta metodinė medžiaga mokytojams: sukurti pamokų veiklų 120 aprašų ir video medžiaga (27  aprašai 1-4 kl. gamtos pažinimo dalykui ir 93 aprašai  5–8 kl. gamtamokslinio ugdymo,  technologijų ir integruotų informacinių technologijų bei matematikos dalykams), kuriuose patariama, kaip nupirktas priemones naudoti pamokose. Aprašai ir video medžiaga patalpinta adresu: http://www.vedlys.smm.lt/medziaga_mokytojams.html

    Projektui įgyvendinti skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – 6950880,43 eurų.
    Vis daugiau dėmesio skiriama gyvosios gamtos stebėjimui, mokslinių idėjų ir technologijų pritaikymui kasdieniame gyvenime. Gamtos mokslų pamokos persikelia ir į netradicines erdves. Projekto metu progimnazija bus aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų (GTM) mokymo priemonių bei įrangos komplektais pagal mokinių skaičių. Projekto įgyvendinimas prisidės prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didins mokyklos veiklos efektyvumą.
     pradlaboratorija

     1–4 klasių priemonėms progimnazijoje įrengtas kabinetas, kuris yra prieinamas visoms pradinių klasių mokytojoms. Šioje patalpoje mokytojos randa ne tik priemones, bet ir gali pasirengti tiriamiesiems darbams. Įgyvendinant 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ progimnazija įsigijo: mokymo priemonių, laboratorinių indų, gamtos pažinimo ir fizikos mokymo priemonių.

    2019 m. vasario mėn. progimnazija įsigijo priemonių 1–4 klasėms už 3190,77 eurus. Priemonių sąrašas.
 

 

    5–8 klasėms 2019 m. balandžio mėn. įsigyta elektroninių, chemijos ir mechanikos mokymo priemonių už 5286,49 eurus. Priemonių sąrašas.

5 8 labor

      2020 m. balandžio 7 d. įgyvendinant 2014–2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ įsigyta priemonių už 3 617,90 Eur.  Priemonių sąrašas.