2 pusmetis

4a klasė
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
1 pamoka
 
Matematika 4a
Bakšienė Elena
204 kabinetas
Lietuvių k. 4a
Bakšienė Elena
204 kabinetas
Lietuvių k. 4a
Bakšienė Elena
204 kabinetas
Matematika 4a
Bakšienė Elena
204 kabinetas
Matematika 4a
Bakšienė Elena
204 kabinetas
 
2 pamoka
 
Lietuvių k. 4a
Bakšienė Elena
204 kabinetas
Informatika 4a
Ambriulaitytė Virginija
209 kabinetas
Užsienio k. 4ab
4b klasė
Labinskienė Nadežda
Sinkienė Kristina
Vizbaraitė Nomeda
214 kabinetas
314 kabinetas
316 kabinetas
Lietuvių k. 4a
Bakšienė Elena
204 kabinetas
Lietuvių k. 4a
Bakšienė Elena
204 kabinetas
 
3 pamoka
 
Užsienio k. 4ab
4b klasė
Labinskienė Nadežda
Sinkienė Kristina
Vizbaraitė Nomeda
214 kabinetas
314 kabinetas
316 kabinetas
Matematika 4a
Bakšienė Elena
204 kabinetas
Matematika 4a
Bakšienė Elena
204 kabinetas
Fizinis ugdymas 4a
Bakšienė Elena
(3 pamoka) sporto salė
 
4 pamoka
 
Fizinis ugdymas 4a
Bakšienė Elena
(4 pamoka) sporto salė
Lietuvių k. 4a
Bakšienė Elena
204 kabinetas
Dorinis ugdymas 4a, 4b
4b klasė
Micevičienė Vaida
Norkienė Sigita
201 kabinetas
206 kabinetas
Teatras 4a
Bakšienė Elena
204 kabinetas
Aktų salė
Pasaulio pažinimas 4a
Bakšienė Elena
202 kabinetas
 
5 pamoka
 
Dailė ir technologijos 4a
Bakšienė Elena
204 kabinetas
Muzika 4a
Bakšienė Elena
204 kabinetas
Pasaulio pažinimas 4a
Bakšienė Elena
202 kabinetas
Dailė ir technologijos 4a
Bakšienė Elena
204 kabinetas
Muzika 4a
Bakšienė Elena
204 kabinetas
 
6 pamoka
 
Klasės valandėlė 4a
Bakšienė Elena
204 kabinetas
 
 
 
Fizinis ugdymas 4a
Bakšienė Elena
(6 pamoka) sporto salė
 
 
 
 
 
 
 
7 pamoka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evangelikų tikyba
2a klasė
3 klasė
4b klasė
5b klasė
6b klasė
8a klasė
Ambrakaitienė Zita
305 kabinetas
 
8 pamoka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 pamoka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 4.08 2024-02-26 09:19

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai