2 pusmetis

7b klasė
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
1 pamoka
 
Užsienio k. 2-oji (7a Rusųk., 7ab Vokiečių k.)
7a klasė
Ambrutaitytė Daiva
Vaznienė Daiva
212 kabinetas
318 kabinetas
Užsienio 1-oji k. (Anglų k.) 7a, 7b
7a klasė
Vizbaraitė Nomeda
214 kabinetas
Užsienio k. 2-oji (7b Rusų., 7ab Vokiečių k.)
7a klasė
Ambrutaitytė Daiva
Vaznienė Daiva
212 kabinetas
318 kabinetas
Dorinis ugdymas 7a, 7b
7a klasė
Matukaitienė Žydrūnė
Norkienė Sigita
205 kabinetas
206 kabinetas
Matematika 7b (1/2 klasės)
Dobilienė Vida
207 kabinetas
 
2 pamoka
 
Lietuvių kalba ir literatūra 7b
Norkaitienė Algimanta
222 kabinetas
Fizika 7b
Jancevičienė Laimutė
318 kabinetas
Matematika 7b
Dobilienė Vida
207 kabinetas
Gyvenimo įgūdžiai 7b
Sungailienė Rosita
219 kabinetas
Užsienio k. (1-oji) (Anglų) 7a, 7b
7a klasė
Labinskienė Nadežda
Sinkienė Kristina
Vizbaraitė Nomeda
214 kabinetas
314 kabinetas
316 kabinetas
 
3 pamoka
 
Fizinis ugdymas 7b
Greičius Vaidas
sporto salė
Užsienio k. (1-oji) (Anglų) 7a, 7b
7a klasė
Labinskienė Nadežda
Sinkienė Kristina
Vizbaraitė Nomeda
214 kabinetas
314 kabinetas
316 kabinetas
Lietuvių kalba ir literatūra 7b
Norkaitienė Algimanta
222 kabinetas
Fizinis ugdymas 7b
Greičius Vaidas
sporto salė
Lietuvių kalba ir literatūra 7b
Norkaitienė Algimanta
222 kabinetas
 
4 pamoka
 
Užsienio k. (1-oji) (Anglų) 7a, 7b
7a klasė
Labinskienė Nadežda
Sinkienė Kristina
Vizbaraitė Nomeda
214 kabinetas
314 kabinetas
316 kabinetas
Geografija 7b
Sungailienė Rosita
219 kabinetas
Technologijos 7b
Kundrotienė Jolanta
Matukaitienė Žydrūnė
101 kabinetas
104 kabinetas
114 kabinetas
115 kabinetas
Istorija 7b
Smirnovienė Aušra
220kabinetas
Fizinis ugdymas 7b
Greičius Vaidas
sporto salė
 
5 pamoka
 
Matematika 7b
Dobilienė Vida
207 kabinetas
Muzika 7b
Antanaitienė Rugilė
118 kabinetas
Matematika 7b
Dobilienė Vida
207 kabinetas
Geografija 7b
Sungailienė Rosita
219 kabinetas
 
6 pamoka
 
Biologija7b
Lazdauskienė Rita
310 kabinetas
Informatika / Lietuvių k. 7b
Ambriulaitytė Virginija
Norkaitienė Algimanta
209 kabinetas
222 kabinetas
Dailė 7b
Kapačinskienė Nijolė
117 kabinetas
Lietuvių kalba ir literatūra 7b
Norkaitienė Algimanta
222 kabinetas
Biologija7b
Lazdauskienė Rita
310 kabinetas
 
7 pamoka
 
Rusų k. 7b
Vaznienė Daiva
212 kabinetas
Istorija 7b
Smirnovienė Aušra
220kabinetas
Klasės valandėlė 7b
Ambriulaitytė Virginija
209 kabinetas
319 kabinetas
Matematika 7b (1/2 klasės)
Dobilienė Vida
207 kabinetas
 
8 pamoka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 pamoka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 4.08 2024-02-26 09:19

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai