2 pusmetis

203 kabinetas
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
1 pamoka
 
 
 
 
Lietuvių kalba ir literatūra 3
3 klasė
Unguraitienė Janina
 
 
 
Matematika 3
3 klasė
Unguraitienė Janina
Lietuvių kalba ir literatūra 3
3 klasė
Unguraitienė Janina
 
2 pamoka
 
 
 
 
Matematika 3
3 klasė
Unguraitienė Janina
Matematika 3
3 klasė
Unguraitienė Janina
Lietuvių kalba ir literatūra 3
3 klasė
Unguraitienė Janina
Matematika 3
3 klasė
Unguraitienė Janina
 
3 pamoka
 
Matematika 3
3 klasė
Unguraitienė Janina
Lietuvių kalba ir literatūra 3
3 klasė
Unguraitienė Janina
 
 
 
 
 
 
 
4 pamoka
 
Lietuvių kalba ir literatūra 3
3 klasė
Unguraitienė Janina
 
 
 
Lietuvių kalba ir literatūra 3
3 klasė
Unguraitienė Janina
 
 
 
Technologijos 3
3 klasė
Unguraitienė Janina
 
5 pamoka
 
Dailė 3
3 klasė
Unguraitienė Janina
Visuomeninis ugdymas 3
3 klasė
Unguraitienė Janina
 
 
 
Gamtos mokslai 3
3 klasė
Unguraitienė Janina
 
 
 
 
6 pamoka
 
Klasės valandėlė 3
3 klasė
Unguraitienė Janina
Teatras 3
3 klasė
Unguraitienė Janina
Aktų salė
 
 
 
Dorinis ugdymas 3
3 klasė
Unguraitienė Janina
Norkienė Sigita
206 kabinetas
 
 
 
 
7 pamoka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 pamoka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 pamoka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 4.08 2024-02-26 09:19

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai