2 pusmetis

206 kabinetas
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
1 pamoka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dorinis ugdymas 7a, 7b
7a klasė
7b klasė
Matukaitienė Žydrūnė
Norkienė Sigita
205 kabinetas
 
 
 
 
2 pamoka
 
 
 
 
 
 
 
Dorinis ugdymas 6b
6b klasė
Matukaitienė Žydrūnė
Norkienė Sigita
205 kabinetas
Dorinis ugdymas 6a
6a klasė
Kundrotienė Jolanta
Norkienė Sigita
205 kabinetas
 
 
 
 
3 pamoka
 
 
 
 
 
 
 
Dorinis ugdymas 8a (Etika, Tikyba)
8a klasė
Matukaitienė Žydrūnė
Norkienė Sigita
205 kabinetas
Dorinis ugdymas 5b
5b klasė
Kundrotienė Jolanta
Norkienė Sigita
205 kabinetas
 
 
 
 
4 pamoka
 
 
 
 
 
 
 
Dorinis ugdymas 4a, 4b
4a klasė
4b klasė
Micevičienė Vaida
Norkienė Sigita
201 kabinetas
Dorinis ugdymas 1a, 1b
1a klasė
1b klasė
Mencienė Gailutė
Norkienė Sigita
303 kabinetas
 
 
 
 
5 pamoka
 
 
 
 
 
 
 
Dorinis ugdymas 2a, 2b (etika, tikyba)
2a klasė
2b klasė
Kriaučiūnienė Lijana
Levgardienė Vilija
Norkienė Sigita
301 kabinetas
302 kabinetas
Dorinis ugdymas 5a
5a klasė
Kundrotienė Jolanta
Norkienė Sigita
205 kabinetas
 
 
 
 
6 pamoka
 
 
 
 
 
 
 
Tikyba 8b
8b klasė
Norkienė Sigita
Dorinis ugdymas 3
3 klasė
Unguraitienė Janina
Norkienė Sigita
203 kabinetas
 
 
 
 
7 pamoka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 pamoka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 pamoka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 4.08 2024-02-26 09:19

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai