2 pusmetis

Kriaučiūnienė Lijana
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
1 pamoka
 
Lietuvių k. 2a
2a klasė
301 kabinetas
Fizinis ugdymas 2a
2a klasė
(1 pamoka) sporto salė
Matematika 2a
2a klasė
301 kabinetas
Lietuvių k. 2a
2a klasė
301 kabinetas
Matematika 2a
2a klasė
301 kabinetas
 
2 pamoka
 
 
 
 
Lietuvių k. 2a
2a klasė
301 kabinetas
Pasaulio pažinimas 2a
2a klasė
301 kabinetas
Lietuvių k. 2a
2a klasė
301 kabinetas
 
3 pamoka
 
Matematika 2a
2a klasė
301 kabinetas
Lietuvių k. 2a
2a klasė
301 kabinetas
Pasaulio pažinimas 2a
2a klasė
301 kabinetas
Matematika 2a
2a klasė
301 kabinetas
Muzika 2a
2a klasė
301 kabinetas
 
4 pamoka
 
Dailė ir technologijos 2a
2a klasė
301 kabinetas
Matematika 2a
2a klasė
301 kabinetas
Fizinis ugdymas 2a
2a klasė
(4 pamoka) sporto salė
Teatras 2a
2a klasė
301 kabinetas
 
 
 
 
5 pamoka
 
 
 
 
Lietuvių k. 2a
2a klasė
301 kabinetas
Dorinis ugdymas 2a, 2b (etika, tikyba)
2a klasė
2b klasė
Levgardienė Vilija
Norkienė Sigita
206 kabinetas
301 kabinetas
302 kabinetas
Dailė ir technologijos 2a
2a klasė
301 kabinetas
Fizinis ugdymas 2a
2a klasė
(5 pamoka) Aktų salė
 
6 pamoka
 
 
 
 
Muzika 2a
2a klasė
301 kabinetas
Klasės valandėlė 2a
2a klasė
301 kabinetas
 
 
 
 
 
 
 
7 pamoka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 pamoka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 pamoka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 4.08 2024-02-26 09:19

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai